Organizacja przejazdu

białe samochodyNasza oferta dotycząca organizacji przejazdu jest w pełni kompleksowa. Zajmujemy się między innymi wykonywaniem ekspertyz mostowych. Zapewniamy powiadomienie zgodnie z wymogami, w określonym terminie, odpowiednich instytucji i służb o przejeździe wraz z przekazaniem szczegółowych harmonogramów przejazdu jeśli są wymagane. Jeśli jest taka konieczność, to zapewniamy również eskortę policji na poszczególnych odcinkach trasy przejazdu. Na całym świecie posiadamy partnerów, z którymi współpracujemy w zakresie organizowania przejazdów. W naszej ofercie znajdziesz również organizację zezwoleń na przejazdy ponadnormatywne dla każdej kategorii, dla wszystkich państw Unii Europejskiej. Zapraszamy!