Oferta

Kompleksowa obsługa transportów ponadnormatywnych (ponadgabarytowych/o przekroczonej skrajni):

 • Oferujemy pomoc w uzyskaniu zezwoleń wszystkich kategorii na przejazdy transportów ponadnormatywnych.
 • Dokonujemy objazdów tras i dostarczamy zleceniodawcy pisemną notatkę ze sprawdzenia trasy z pełną dokumentacją zdjęciową włącznie.
 • Dokonujemy przygotowania i organizacji przejazdu, w tym m.in.:
  • ekspertyzy obiektów mostowych
  • przygotowania trasy przejazdu w miejscach tego wymagających, tj.
   • przebudowa rond
   • demontaż i montaż infrastruktury drogowej
   • podwieszanie trakcji kolejowych
   • zmiana organizacji ruchu lub całkowite jego wstrzymanie dla innych użytkowników na czas przejazdu transportu itp.
  • powiadomienia zgodnie z wymogami, w określonym terminie, odpowiednich instytucji i służb o przejeździe wraz z przekazaniem szczegółowych harmonogramów przejazdu jeśli są wymagane
  • organizujemy, jeśli jest wymagana, eskortę policji na poszczególnych odcinkach trasy przejazdu.
 • Wykonujemy pilotaże transportów nienormatywnych.